List only regular file names in a directory

‎Djamgatech
‎Djamgatech
Developer: DjamgaTech Corp
Price: Free+
 • ‎Djamgatech Screenshot
 • ‎Djamgatech Screenshot
 • ‎Djamgatech Screenshot
 • ‎Djamgatech Screenshot
 • ‎Djamgatech Screenshot
 • ‎Djamgatech Screenshot
 • ‎Djamgatech Screenshot
 • ‎Djamgatech Screenshot

How to List only regular file names in a directory on Linux and Windows

Listing regular files in a directory without including . and .. files.


 • On Linux

  Solution 1:$ ls -p | grep -v /
  Solution 2: $ ls -F | grep -v ‘[/@=|]’
  Solution 3: $for list in `ls` ; do ls -ld $list | grep -v ^d > /dev/null && echo $list ; done ;
  Solution4:$ for list in `ls` ; do ls -ld $list | grep ^d > /dev/null || echo $list ; done ;
  Solution5 (exclude sym links):$ for list in `ls` ; do ls -ld $list | grep -v ^l > /dev/null && echo $list ; done ;


 • On Windows

  Solution 1: dir /a-d /b >..\File_List.txt

  Djamgatech - AWS Azure GCP
  Djamgatech - AWS Azure GCP
  • Djamgatech - AWS Azure GCP Screenshot
  • Djamgatech - AWS Azure GCP Screenshot
  • Djamgatech - AWS Azure GCP Screenshot
  • Djamgatech - AWS Azure GCP Screenshot
  • Djamgatech - AWS Azure GCP Screenshot
  • Djamgatech - AWS Azure GCP Screenshot
  • Djamgatech - AWS Azure GCP Screenshot
  • Djamgatech - AWS Azure GCP Screenshot
  • Djamgatech - AWS Azure GCP Screenshot
  • Djamgatech - AWS Azure GCP Screenshot
  • Djamgatech - AWS Azure GCP Screenshot
  • Djamgatech - AWS Azure GCP Screenshot